Pormestarimalli on nykyaikainen ja tervetullut ratkaisu kunnallisen päätöksenteon ongelmiin. Euroopassa on jo laajalti siirrytty pormestarimalliin. Suomessa vielä vallalla oleva kunnanjohtamismalli alkaa olla jäänne menneiltä vuosikymmeniltä.

Syitä pormestarimalliin suosioon on useita. Tärkeimpiä niistä ovat päätöksenteon rehellisyys ja avoimuus. Kunnan johtotehtävissä olevien roolit selkiytyvät.

Kunnanjohtajamallissa kunnanjohtaja on vain virkavastuussa, vaikka todellisuudessa hänellä on myös poliittista valtaa. Toisaalta kunnanhallituksen puheenjohtaja on poliittisessa vastuussa, mutta ei virkavastuussa, jolloin vastuun välttelyn kierre on mahdollista.

Kunnanjohtajamallissa lähidemokratia kärsii muun muassa siksi, että poliitikot eivät osallistu päätösehdotusten valmisteluun. Valmistelun tekevät virkamiehet. Jos poliitikot eivät ole esitykseen tyytyväisiä, he voivat palauttaa esityksen takaisin valmisteluun, jolloin päätöksen teko voi kestää pahimmillaan vuosia. Nykyinen järjestelmä on hidas ja kankea.

Pormestarimalliin siirtyminen ei tuo merkittäviä lisäkustannuksia. Siirtymävaiheen jälkeen kustannukset jopa vähenevät kunnanjohtajamalliin verrattuna, koska varoja ja aikaa syöviä ylimääräisiä valmistelukierroksia ei enää ole.

Pormestarimallissa pormestari on sekä poliitikko että virkamiesten esimies. Tällöin jo valmisteluvaihe on johdonmukaista ja päätöksen teko nopeutuu. Lisäksi pormestari on sekä poliittisessa vastuussa että virkavastuussa. Vastuu saa siis selkeät kasvot.

Pormestarin lisäksi voi olla apulaispormestareita. Tampereella esimerkiksi apulaispormestarit ja pormestari ovat eri puolueista, jolloin myös puolueiden välinen yhteistyö vahvistuu. Tämä yhteistyö on omiaan vahvistamaan yhteisten tavoitteiden saavuttamista sekä kuntalaisten hyvää.

Myös kuntalaiset haluavat olla aktiivisesti vaikuttamassa elämäänsä ja arjen sujuvuuteen. Pormestarimalli lisää avoimempaa vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa. Koska pormestari valitaan vaaleilla, pääsevät kuntalaiset joko suoraan tai valtuuston välityksellä valitsemaan kuntansa johtajan säännöllisin väliajoin. Pormestari on jatkuvasti vastuussa toimistaan ja hänen on hyvällä päätöksenteolla ja dynaamisuudellaan lunastettava luottamus aina seuraavaksi kaudeksi.

Kunnan tarkoitus ei ole enää olla pysähtynyt byrokratian kehto. Kunnan on muututtava maailman mukana joustavammaksi, nopealiikkeisemmäksi ja ihmisläheisemmäksi. Parhaimmillaan pormestarimalli lisää poliitikkojen vaikutusmahdollisuuksia, kuntalaisten luottamusta poliitikkoja kohtaan sekä koko päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Näin voimme kokonaisuutena edistää arjen mielekkyyttä ja hyvinvointia kunnassamme.

Ruut Sjöblom 

Tuusulan Kokoomus pj.

Kunnanvaltuutettu

Uudenmaan maakuntavaltuutettu

Mika Mäki-Kuhna 

Tuusulan Kokoomus varapj.

Kunnanvaltuutettu

Merja Laaksonen

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset pj.

Jyri Paavola 

Kokoomuksen Tuusulan kunnallisjärjestö pj.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *